Przyszłość

Usuwanie CO2 ze spalin w procesie produkcji energii z węgla

Dwutlenek węgla (CO2) to produkt spalania wszystkich substancji węglowych, nie wyłączając węgla. To jedyny polutant, który jest przerabiany i całkowicie recyklowany przez środowisko – z niego budują swe organizmy rośliny, rzęsy morskie, korale, zooplankton i inne. Kilometrowe warstwy wapnia i innych skał karbonowych, podobnie jak pokłady węgla, złoża ropy i gazu ziemnego to nic innego niż dwutlenek węgla przemieniony za sprawą działania organizmów żywych w kamień.


Współcześnie staje się popularna niedostatecznie do tej pory sprawdzona teoria, według której produkcja CO2 w powiązaniu z aktywnościami człowieka wpływa na zmiany klimatu. Ponieważ nikt dotąd nie wyjaśnił, dlaczego w przeszłości dochodziło do większych zmian klimatycznych, niż to obserwujemy dziś, wydawane są polityczne zarządzenia przeciw wypuszczaniu dwutlenku węgla. Ponieważ produkcja energii w elektrowniach węglowych stanowi jedną trzecią światowej emisji CO2, obserwuje się duży nacisk za strony polityków (zwłaszcza UE) i stowarzyszeń ochrony środowiska, aby ten udział ograniczyć.

 

CCS - gromadzenie CO2 w podziemnych zbiornikach

Usuwanie emisji CO2 ze spalin w elektrowniach węglowych jest łatwiejsze niż w jakimkolwiek innym przypadku. Aktualnie przyjmuje się, że będzie się w tym celu stosować metodę v CCS - Carbon Capture and Geological Storage (zatrzymywanie węgla i gromadzenie go w podziemnych zbiornikach). Odpowiednim do absorbowania CO2 wydają się być geologiczne formacje, z których była wydobyta ropa i gaz ziemny, a także nie nadające się do wydobycia warstwy węgla, jaskinie i podobne formy z nieprzepuszczalnym nadkładem. Chodzi o technologię podobną do tej, jaka jest stosowana w podziemnych zbiornikach gazu ziemnego służących do tworzenia rezerw. Właściwie jest to sztuczne powtórzenie procesów, w czasie których w przeszłości dwutlenek węgla wiązał się ze skałami za sprawą procesów biologicznych.

 

Ryzyka

Gromadzenie CO2 w podziemnych zbiornikach wiąże się z kilkoma problemami. Przede wszystkim zwiększa nakłady na produkcję energii. Proces taki musi być na tyle bezpieczny, aby gaz nie wydobywał się z podziemi przez co najmniej kilka tysięcy lat. W związku z tym niektórzy specjaliści uważają, że korzystniejszy od gromadzenia pod ziemią byłby zamknięty cykl wykorzystania węgla.

 

Atrakcje