Węgiel: tradycyjne źródło energii

Gazy kopalniane i metan

Gazy kopalniane od zawsze były postrachem górników. Pierwotnie powstają z masy biologicznej w czasie geologicznych procesów zwęglania. Gazy kopalniane mają inny skład niż gaz ziemny towarzyszący ropie, dlatego na ich okreslenie uzywa się też nazwy "karboński gaz ziemny".

 

Skład karbońskiego gazu ziemnego:

  • metan - 92,5 %
  • wyższe węglowodory - 2,25 %
  • tzw. inerty (głównie azot i dwutlenek węgla) - 6,3 %

 

Gaz koplaniany w połączeniu z powietrzem tworzy łatwo wybuchową mieszankę. Na obszarze ostrawsko – karwińskim z przyczyn geologicznych gaz nie mógł ulatniać się nieprzepuszczalnymi warstwami nadkładowymi i zostawał w pokładzie.

 

Jednak gaz kopalniany to nie tylko zagrożenie. Jego główny składnik – metan – ma wyjątkową wartość opałową 35 MJ/m3.

 

Górnicy na każdym kroku stykają się z obecnością gazu kopalnianego. Dowodem na to są także przemyślne lampy, które dzięki metalowym sitom o dużej gęstości ok nie przepuszczają płomienia do otoczenia, a więc nie mogą spowodować wybuchu. Górnicze lampy także ostrzegały: dodatkowo na podstawie długości płomienia górnicy mogli rozpoznać poziom koncentracji niebezpiecznego gazu. Dziś zastępują je nowoczesne, analityczne urządzenia.

Atrakcje