Węgiel: tradycyjne źródło energii

Rodzaje węgla

W czasie przemiany masy roślinnej na minerał można praktycznie obserwować płynne następstwo począwszy od materiału pierwotnie biologicznego z niską zawartością węgla i wysokim udziałem domieszek, aż do materiału z praktycznie 100% zawartością węgla w postaci grafitu:

  • drewno
  • torf
  • lignit (najmłodszy węgiel brunatny)
  • węgiel brunatny
  • rodzaje przejściowe
  • węgiel czarny
  • antracyt
  • grafit

W rzeczywistości młodsze i starsze rodzaje węgla różnią się też pochodzeniem: węgiel czarny ery paleozoicznej powstawał ze skrzypów, widłaków i paprotników, młody węgiel brunatny z roślin drzewiastych i innych roślin wyższych.

 

Zawartość węgla i wartość opałowa głównych rodzajów węgla

rodzaj – udział węgla – wartość opałowa

lignit / - 30-50 procent - około 13 MJ/kg

węgiel brunatny – 50-80 procent – 15-20 MJ/kg

węgiel czarny - 80-90 procent - 18-30 MJ/kg

atracyt - ponad 90 procent - 26-30 MJ/kg

 

Wartość opałowa to ciepło uwolnione poprzez spalenie paliwa na gazowy tlenek węgla CO 2, tlenek siarki SO 2, azot N i parę wodną H2O.

 

Z praktycznego punktu widzenia węgiel dzieli się także na podstawie możliwości zużycia, przykładowo węgiel gazowy, węgiel koksowy , węgiel do produkcji chemicznej itd. Na obszarze ostrawsko – karwińskim wydobywa się najwyższej jakości węgiel czarny (włącznie w rodzajami odpowiednimi do produkcji koksu i antracyt.

Atrakcje