Węgiel: tradycyjne źródło energii

Skład węgla

uhli_3.gifWęgiel to skała, w której dominuje pierwiastek węgiel . Zawartość czystego węgla (tzw. zwęglenie ) zależy głównie od tego, w jakim okresie nastąpiła przemiana masy roślinnej w końcowy minerał. Im węgiel jest starszy, tym procent zawartości czystego węgla wyższy, a także mniej widoczna pierwotna, roślinna warstwa, tj. skamienieliny, pozostałości tkanek roślinnych, żywica itp. To sprawia, że węgiel jest lepszy i bardziej pożądany.

 

Oprócz tego zwęglenie i stopień domieszek zależy także od innych okoliczności, przede wszystkim zaś od gatunkowego składu roślin, z których powstawał węgiel, charakteru złóż i ich geologicznej historii itp.

 

Do pozostałych składników, o różnym natężeniu zależnym od rodzaju węgla należą:

  • voda
  • skały iłowe
  • skały silikatowe
  • związki siarki

 

Stopień zwęglenia i zawartość innych składników jest istotny dla możliwości użytkowania węgla. Węgiel o wysokiej zawartości czystego węgla i małymi domieszkami wykorzystywany jest do koksowania, w przemyśle chemicznym itd. Mniej jakościowy surowiec używany jest do spalania i produkcji energii w elektrowniach.

Atrakcje