Współczesność: u nas i na świecie

Węgiel na świecie

W skali globalnej węgiel jest zaraz po ropie drugim najczęściej używanym surowcem energetycznym na świecie. Całkowite roczne zapotrzebowanie szacuje się około 7,5 miliarda ton. Około trzy czwarte tego zużywa się jako paliwo w elektrowniach – różne źródła podają tu różne dane. Biorąc pod uwagę dzisiejsze zapotrzebowanie szacowane zasoby wszystkich rodzajów węgla wystarczyłyby w przybliżeniu na 300 lat. W ostatnich latach wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na węgiel używany do celów energetycznych – w latach 2001-2004 wzrost aż o 25%.


Współczesnym problemem związanym z wykorzystywaniem węgla w elektrowniach jest niska skuteczność przemiany na prąd elektryczny (w nowoczesnych jednostkach to około 40%) i produkcja zanieczyszczeń. W związku z tym kraje rozwinięte dokładają wszelkich starań do rozwoju nowych metod przemiany węgla na energię elektryczną.


Wielcy światowi producenci i użytkownicy:

 

Chiny

Znaczący wpływ na rozwój sytuacji mają w ostatnich czasach Chiny. To największy eksporter węgla na świecie i jednocześnie jego największy użytkownik.

 • potwierdzone zasoby: 125 mld. t
 • prawdopodobne zasoby: 4 tryliony;
 • roczne zużycie: około 3,7 mld. t
 • roczna produkcja: około 3,5 mld. t

W efekcie własnego szybkiego rozwoju Chiny wciąż ograniczają eksport, co doprowadziło już do znacznego podwyższenia cen. Dlatego też produkcja węgla znów staje się ciekawą z punktu widzenia ogólnoświatowej ekonomii.

 

Indie

Podobnie szybki rozwój w tej dziedzinie przechodzą Indie.

 • potwierdzone zasoby: 90 mld. t
 • roczne zużycie: około 0.7 mld. t
 • roczna produkcja: około 0,58 mld. t


Podaje się, że całkowite roczne spotrzebowanie obejmujące Chiny, Indie i kilka mniejszych, choć prężnie rozwijających się systemów ekonomicznych w tym regionie to 1,7 miliarda ton. Z tego na produkcję energii elektrycznej przeznacza się 90%.

 

Rosja

Rosja to znaczący światowy producent i użytkownik węgla, przede wszystkim jednak posiadający drugie największe potwierdzone zasoby (po USA). To także znaczący eksporter.

 • potwierdzone zasoby: 270 mld. t
 • roczne zużycie: około 0.29 mld. t
 • roczna produkcja: około 0,34 mld. t

 

USA

Dużym graczem na ryku węgla jest tradycyjnie USA. Posiada największe potwierdzone zasoby na świecie, jest drugim największym producentem (po Chinach). Rocznie zużywa się tu około miliarda ton, przeważnie produkcji krajowej. Produkcję energii pokrywa się w 45% właśnie z węgla, według innych źródeł udział ten może wynosić nawet 90%.

 • potwierdzone zasoby: 270 mld. t
 • roczna zużycie: około 1 mld. t
 • roczna produkcja: około 1 mld. t

USA są także tradycyjnym eksporterem, jednak poziom eksportu od dłuższego czasu spada.

Atrakcje