Współczesność: u nas i na świecie

Węgiel w Republice Czeskiej

Począwszy od XVIII wieku wydobycie, obróbka i zużycie węgla w Czechach i na Morawach jest znaczącą gałęzią przemysłu. W latach 90. ubiegłego wieku miało miejsce zahamowanie wydobycia wszystkich rodzajów tutejszego węgla, teraz jednak znów zwraca się uwagę na to źródło energii.


Zasoby węgla w Republice Czeskiej szacuje się w przybliżeniu na 10 mld. ton. Struktura zasobów jest następująca:

  • węgiel kamienny: 37 procent
  • węgiel brunatny: 60 procent
  • lignit: 3 procenty


Roczna produkcja węgla w republice Czeskiej wynosi około 60 mil. t. Prawie 55% produkcji energii elektrycznej pokrywają elektrownie spalające węgiel. 

Atrakcje