Wydobywamy węgiel

Współczesność: u nas i na świecie

W związku z rosnącym wysokim zapotrzebowaniem na energię i problemami z dostawą ropy i gazu ziemnego, rozpoczyna się na świecie nowy okres koniunktury na węgiel. Nawet rozwój energetyki jądrowej i innych sposobów uzyskiwania energii, nie spowodował w minionych dziesięcioleciach utraty przez niego pozycji kluczowego surowca do wyrobu energii energetycznej. Konieczność zastąpienia innych skamieniałych paliw i nowych technologii obróbki węgla zwiększa zapotrzebowanie na węgiel i tym samym poprawia wyniki ekonomiczne spółek wydobywczych.


Ten rozwój o zasięgu globalnym ma wpływ na sytuację analizowanych dziedzin w Republice Czeskiej.


Kluczowe znaczenie węgla dla globalnej ekonomii ma związek głównie z jego zasobami. Ogólnoświatowe złoża węgla wydobywanego z pomocą dzisiejszych technologii szacuje się na około 1 trylion ton (różne źródła podają różne wartości). W przybliżeniu połowa to węgiel kamienny. Biorąc pod uwagę współczesne zużycie energii, te zasoby wystarczą na 300 lat (według niektórych źródeł nawet na 600 lat).

Atrakcje