Ing. Roman Sikora, MBA

Ing. Jiří Bubík, MBA

Mgr. Jan Solich

Ing. Petr Hanzlík

Ing. David Hájek

Mgr. Radomír Štix

Ing. Petr Hanzlík

Bc. Jovica Vasilevski

PhDr. Barbora Černá-Dvořáková, MBA

Daniel Sulava

Personální útvar OKD, a.s., Stonava č. p. 1077, 735 34 Stonava

Poradenské centrum OKD, a.s., tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná

E-mail: prace@okd.cz

Ing. Markéta Klopcová

Poradenské centrum OKD, a.s., tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná

Důlní škody