O nas

O nas

Spółka OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Prowadzi wydobycie w kopalniach głębinowych w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – w rejonie ostrawsko-karwińskim. Firma zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, obróbką, uszlachetnianiem i sprzedażą węgla kamiennego z niską zawartością siarki i innych domieszek. Taki węgiel może być stosowany jako paliwo lub jako surowiec w przemyśle koksowniczym, chemicznym i w innych branżach.

 

Informacje podstawowe

Czynne: Důl Darkov, Důl ČSM-Sever, Důl ČSM-Jih, Důl ČSA
W trybie konserwacji: Důl Frenštát
Produkcja roczna: 4 mln. ton

Wydobycie węgla bywa kojarzone z przestarzałą orientacją gospodarki na przemysł ciężki, przestarzałą eksploatacją i degradacją środowiska. W rzeczywistości już teraz rośnie zainteresowanie wysokiej jakości węglem kamiennym, znajdującym zastosowanie w hutnictwie. Jego rola w światowej gospodarce będzie stale narastać, wraz ze zmniejszaniem się zasobów ropy i gazu ziemnego.

 

 

Atrakcje