Wydobywamy węgiel

Historia wydobycia węgla

histtezby_1.gifWłaśnie z rejonu ostrawskiego pochodzą archeologiczne znaleziska dowodzące tego, że z węgla korzystał tu już człowiek pierwotny. Może właśnie obecność tego minerału zachęciła go do osiedlania się tutaj i stworzenia artystycznego skarbu o światowym znaczeniu. - Landeckiej Venus.

 

Świadome wydobycie i użytkowanie tego surowca ma za sobą jednak krótszą historię – krótszą też niż wydobycie i obróbka red żelaza. Masowe zapotrzebowanie na węgiel pojawiło się dopiero z konieczności zastąpienia nim drewna na początku rewolucji przemysłowej.

 

Pierwsze próby z wydobyciem i obróbką węgla miały miejsce w Anglii w XVII wieku. Władze austriackie zaczęły wspierać szukanie złóż w XVIII wieku i nie ominęły przy tym także rejonu ostrawskiego. Pierwszym, który w roku 1753 zajął się świadomym wydobyciem był prawdopodobnie hrabia Václav Kořenský z Těrešova. Prawdziwe, regularne wydobycie rozpoczęło się jednak dopiero w XIX wieku wraz z rozwojem hut żelaza i budową kolei. Do końca tego wieku wydobycie i związane z nią aktywności stopniowo koncentrują się w rękach kilku większych podmiotów. Wówczas szybko zmienił się obraz rejonu ostrawskiego – zacofana, rolnicza kraina stała się gęsto zaludnionym terenem przemysłowym.

 

Wybuch pierwszej światowej wojny po krótkotrwałym spadku produkcji przyniósł rekordowy zbyt i związaną z tym militaryzację całego regionu.

 

Po powstaniu pierwszej Czechosłowackiej republiki do obszaru dołączona Hlučínsko, co pozwoliło w roku 1924 na utworzenie Wielkiej Ostrawy i połączenie niektórych kopalni. Rozwój wydobycia i sytuacja społeczna kopiowały powojenny rozwój ekonomiczny: po krótkotrwałym spadku przyszedł czas koniunktury, zakończony światowym kryzysem gospodarczym w 1929 roku. Z niego region zaczął się podnosić dopiero po roku 1934, za sprawą przygotowań do drugiej wojny światowej.

 

W czasie drugiej wojny światowej wydobycie i związane z tym dziedziny zostały całkowicie włączone do gospodarki Trzeciej Rzeszy. Decydujący wpływ na opisywanym obszarze zyskał koncern Herman Göring Werke i inne niemieckie podmioty. W ostatnich dniach wojny doszło do znacznego zniszczenia tutejszego przemysłu zarówno w następstwie akcji wojskowych, jaki i celowego niszczenia przeprowadzanego przez wycofujących się Niemców.

 

Po ponownym zaistnieniu Czechosłowacji kopalnie dostały się pod zarząd narodowy, który szybko zastąpiła nacjonalizacja.

Atrakcje