Důlní škody

Kontaktní adresy pro zaslání podnětů šetření důlních škod způsobených hornickou činností OKD, a.s. 

Adresa pro písemné zaslání:

OKD, a.s.
Odbor rekultivací a pozemků
Stonava, č.p. 1077
735 34  Stonava

Adresa pro elektronické zaslání:

 dulni.skody@okd.cz

 

Podnět šetření musí obsahovat:

  • popis události,
  • jméno a příjmení podávajícího,
  • adresu a bydliště,
  • e-mail a telefon.

Po přijetí podnětu se podávajícímu ozvou pověření pracovníci odboru Rekultivací a pozemků.