KDE PŮSOBÍME

Společnost OKD v současné době těží černé uhlí v jediném dole, Dole ČSM. 

Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do dvou větrních oblastí Sever a Jih se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam.
Organizačně má Důl ČSM dvě lokality, Sever a Jih. Úpravna je v lokalitě Sever a má kapacitu 1 100 tun za hodinu. Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz. 

Kontakt

Stonava 1077
735 34 Stonava
Tel. centrála: 596 451 111

GPS souřadnice 

49°49'46.584"N, 18°31'34.435"E

Historie

Důl ČSM má poměrně krátkou historii, která začíná až po druhé světové válce. V 50. letech proběhly v okolí obce Stonavy průzkumné vrty, které potvrdily existenci kompletního karbonského souvrství. Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto o vzniku dolu se dvěma závody (ČSM-Sever a ČSM-Jih). Výstavba prohlášená za Stavbu mládeže začala 16. června 1959.
Kvůli komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo možné zahájit těžbu až koncem roku 1968. Rozsáhlá investiční výstavba pokračovala i v 90. letech, a především pak po roce 2000. Díky tomu byla výrazně prodloužena životnost dolu oproti původním předpokladům.