O NÁS

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinném dole v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích. 

Těžba, zpracování a prodej uhlí je základním, ne však jediným posláním OKD. Jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice a jeden z největších hospodářských subjektů v regionu má firma významný vliv na tvář krajiny, životní prostředí, zaměstnanost i každodenní život obyvatel. Hlavními motivy, jimiž se společnost OKD při své činnosti řídí, jsou odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita. Výrazem tohoto úsilí je Etický kodex OKD. Ochranu soukromí a osobních údajů považuje firma za svou přirozenou povinnost. Proto předkládá informace o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně.

 

Základní údaje

V činnosti: Důl ČSM, lokality Sever a Jih
Roční produkce: cca 1,2 milionu tun