PODPORA A SPONZORING

Společnost OKD si uvědomuje zodpovědnost za kvalitu života nejen svých zaměstnanců, ale i lidí v regionu, v němž působí.

Podpora okolních obcí

Společnost OKD každoročně přispívá do rozpočtů obcí, kde působí. Karviná a Stonava příspěvky využívají například na opravy a údržbu komunikací, rekonstrukce či vybavení sociálních, kulturních a sportovních zařízení a na ozdravné pobyty dětí.

Nadace OKD 

Nadace OKD

Stěžejním pilířem podpory neziskového sektoru je Nadace OKD, jejímž cílem je pomáhat rozvíjet duchovní hodnoty, životní prostředí, vzdělávání, sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-zdravotních služeb.
Prostřednictvím nadace pomáhá OKD jakožto její zřizovatel uskutečňovat veřejně prospěšné projekty neziskovým organizacím působícím v našem regionu. Od svého založení v roce 2008 již Nadace OKD podpořila více než 3 348 projektů částkou převyšující 413 milionů korun.

Spolek svatá Barbora 

Spolek svatá Barbora

Společnost OKD je zakládajícím členem Spolku svatá Barbora, který vznikl v roce 2004 a jehož cílem je podpora dětí, jimž zahynul jeden z rodičů na následky pracovního úrazu.
Cílem organizace je zabránit tomu, aby nedostatek financí osiřelé děti diskriminoval ve vzdělávání, rozvoji talentu v nejrůznějších oblastech či volnočasových aktivitách. Děti mohou díky těmto příspěvkům:
• plnohodnotně studovat (sdružení hradí dětem školné, školní pomůcky, ubytování při studiu, poplatky v mateřských školkách a zájmových sdruženích a kroužcích, další vzdělávání jako jsou autoškola či rekvalifikační kurzy),
• dbát díky ozdravným pobytům na své zdraví,
• účastnit se dalších aktivit (např. poznávacích zájezdů v ČR i zahraničí, jazykových kurzů v zahraničí).

Sponzoring

Sponzoringová podpora sportu, kultury, vzdělávání a udržování hornických tradic v Moravskoslezském kraji hraje mezi sociálně odpovědnými projekty OKD významnou roli.
OKD je generálním partnerem fotbalového klubu MFK Karviná a hlavním partnerem házenkářského klubu HCB Karviná. 

MFK Karviná

HCB Karviná