PRÁCE V OKD

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v jednom činném dole na dvou lokalitách v karvinském revíru. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích.

OKD je jedním z největších zaměstnavatelů v moravskoslezském regionu. V současné době dává OKD práci 3 300 zaměstnancům. Práce v hornictví rozhodně není pro každého. OKD si proto váží všech svých zaměstnanců, kteří ji úspěšně zvládají, a umí je za to náležitě ocenit. 

Firma si uvědomuje, že lidé jsou to nejcennější, co má. Tento fakt stojí v základech strategie firmy při péči o zaměstnance. Ta zahrnuje především bezpečnost, zdravotní péči, vhodné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování za kvalitní práci, vzdělávání a další rozvoj kompetencí pracovníků. Firma každoročně investuje významné finanční prostředky do zvyšování bezpečnosti při práci v Dole ČSM a do rozvoje dovedností a kompetencí svých lidí.

 

Aktuální znění Kolektivní smlouvy ve znění dodatků č. 1 až č. 42 naleznete v odkaze níže:

Aktuální KS ve znění dodatku č. 1 až č. 42