CRIMINAL COMPLIANCE

Společnost OKD, a.s. (dále jen „Společnost“) vytváří systém interních opatření a postupů za účelem prevence, detekce a reakce na neetická a protiprávní jednání či hrozící nebo vzniklé škodní události, včetně pokusu nebo návodu, aby jednak řešila podněty oznamovatelů na jednotlivá porušení, a jednak chránila Společnost před případnými následky těchto jednání přičítaných Společnosti.

Dokumenty

Zásady criminal compliance programu v OKD, a.s. (ZCCP)
Protikorupční program
Etický kodex

Oznamování

Oznamovatelem je každý zaměstnanec, manažer nebo člen orgánu Společnosti a také jakákoliv třetí osoba (odběratel, dodavatel apod.).
Oznamování neetického jednání zaměstnancem se řeší postupem dle Etického kodexu společnosti prostřednictvím Komise pro šetření podnětů.
Oznamování závažného protiprávního jednání se řeší postupem dle ZCCP, tj. v případě odhalení jakéhokoliv závažného protiprávního jednání (včetně pokusu nebo návodu) je zaměstnanec, člen managementu povinen oznámit toto jednání rovněž na Compliance officera.
Ochrana oznamovatele a jeho osobních údajů je zaručena.

Způsoby doručování podnětů zaměstnanců

  • e-mailem na adresu: schrankaduvery@okd.cz
  • vedoucímu Interního auditu na pevnou linku 596 453 009 nebo na mobilní telefon 602 317 398 
  • písemně na adresu společnosti:

        Interní audit

        OKD, a.s.

        Stonava 1077

        735 34 Stonava

Oznamovatel má právo využít externí oznamovací systém ministerstva spravedlnosti:

Zabezpečený formulář pro učinění oznámení