BEZPEČNOST

Bezpečí havířů je tím nejdůležitějším

Vedení OKD se zaměřuje na moderní důlní technologie, kvalitní ochranné pracovní prostředky a zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců.

Osvědčené bezpečnostní prvky se staly součástí každodenního provozu. Vybavení zaměstnanců osobními ochrannými prostředky s reflexními prvky, chrániči páteře, systémy pro vyhledávání zaměstnanců jsou dnes běžnou součástí každodenních pracovních procesů.

Provozování moderních důlních technologií, vyhledávání rizik a pravidelná prevence zejména v oblasti protizáparové, výbuchu metanu a uhelného prachu, důlních otřesů a zlepšení mikroklimatických a hygienických podmínek důlních pracovišť jsou předpokladem bezpečné práce.

Motivační soutěže „Bezpečnostní kampaň“ přispívají ke zlepšení pracovních podmínek na pracovišti a ohodnocení nejlepších kolektivů i jednotlivců. Vyhodnocovány jsou čtvrtletně dle provozů rubání, příprav, vybavování a likvidace, ostatních úseků, úpravny a povrchových pracovišť. Do těchto motivačních soutěží jsou začleněny i dodavatelské organizace působící v OKD, a.s.

Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce a bezpečnosti je rovněž jednou z náplní práce závodních a úsekových inspektorů bezpečnosti práce OS PHGN. Systém fungování BOZP v OKD, a.s. je zakotven v části VI Kolektivní smlouvy OKD, a.s.

Školení zaměstnanců, seznamování s novými a aktualizovanými vyhláškami, bezpečnostními a provozními předpisy, seznamování s výsledky šetření mimořádných událostí a ověřování odborné úrovně a znalostí bezpečností předpisů je nedílnou součástí systému BOZP OKD, a.s.