POTVRZENÍ O SMĚNÁCH

Vystavování „Potvrzení o odpracovaných směnách v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech“ (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/200) Sb.), pro účely předčasného resp. řádného starobního hornického důchodu.

Pro splnění podmínek k přiznání hornického důchodu platí, mimo jiné, odpracování 3 300 směn nebo 3 081 směn v případě naplnění 100 % NPE.

Naše společnost vystavuje potvrzení o odpracovaných směnách obecně aktivním kmenovým zaměstnancům OKD  a dále kmenovým zaměstnancům, kteří ukončili pracovní poměr v minulosti na Dole ČSM. Potvrzení směn se vydává za období od 1. 1. 1993. Údaje o směnách před tímto obdobím eviduje (počítá)  Česká správa sociálního zabezpečení.

Potvrzení se vydává na žádost zaměstnance a při ukončení pracovního poměru je standardně  odesíláno datovou schránkou na Českou správu sociálního zabezpečení.

O žádost o potvrzení  je možné zažádat ústně (telefonicky nebo osobně ) u operátorek BOZP.

Kontakty:

Jana Wojaczková

tel.: +420 596 453 541, ČSM, lokalita Sever

E-mail: jana.wojaczkova@okd.cz

 

Petra Děrgel

tel.: +420 596 452 411, ČSM, lokalita Jih

E-mail: petra.dergel@okd.cz