Charitativní kalendář OKD 2024 Zdař Bůh!

Celý výtěžek z prodeje kalendáře poputuje Spolku svatá Barbora. Ten od roku 2004 podporuje děti, jimž zahynul rodič na následky pracovního úrazu, zejména v hornictví.

Autorem fotografií je Boris Renner, jehož jméno je spjato s fotografickými pracemi z oblasti hornictví a hutnictví.

Kalendář si můžete zakoupit v informačních centrech v Ostravě do 31. prosince 2023. Cena kalendáře je 300 korun.

OSTRAVAINFO!!!