Těžíme uhlí

Těžíme uhlí

Společnost OKD těží černé uhlí v ostravsko-karvinského revíru. Uhlí je hornina biologického původu, jde o jedno z nejvýznamnějších fosilních paliv. Ve skutečnosti je uhlí vlastně sluneční energie dlouhodobě uskladněná prostřednictvím biologických a geologických procesů.

 

Všechny doly OKD jsou hlubinné, uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol - dnes již výhradně mechanizovanými postupy.

V budoucnosti energetický význam uhlí ještě vzroste i navzdory nedávnému zatracování této suroviny. Jeho světové zásoby se totiž odhadují na nejméně 200 až 300 let (ropy na 40 až 50 let, uranu na 100 let). Již dnes existují technologie, které dokáží přeměnit uhlí na tekutá či plynná ekologicky šetrná paliva. A to se všemi přednostmi ropných produktů, avšak bez jejich nectností, zejména negativního vlivu na životní prostředí.