Nepřehlédněte
10.4.2012

Magazín společnosti NWR - Open Mine

Archív naleznete zde

9.3.2012

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

Tato směrnice byla přijata představenstvem společnosti New World Resources Plc dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamžité účinnosti. Její celé znění naleznete zde

7.12.2011

Oznámení podezření na podvodné jednání

Společnost OKD, a.s., v současnosti čelí podvodnému jednání neznámých osob v Německu, které zneužívají její identitu k falešné poptávce po různých typech…

6.12.2011

Etický kodex

Představenstvo OKD schválilo Etický kodex společnosti, závazný pro všechny zaměstnance firmy. Celé znění kodexu